„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

Изготвяне на технически обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на многофамилни жилищни сгради, построени по индустриален способ жилищни блокове в гр. Добрич – жк Балик 31, жк Дружба 33, жк Дружба 38, бул. „Трети март” 10, ул. „Абрит” 7; гр. Плевен - ул. „Генерал Владимир Вазов” № 10; гр. Тервел – жк Изгрев 2, жк Изгрев 4, жк Изгрев 5, жк Изгрев 11; гр. Генерал Тошево - ул. Станьо Милев, жк Александър Димитров, бл. 1.

Клиент

Сдружения на собствениците

Дата

2015г. – 2016г.

Местонахождение

гр. Добрич гр. Плевен гр. Тервел гр. Генерал Тошево

област Добрич, област Плевен

Вид на проекта

Строителен надзор

Други проекти