БАЗОВИ СТАНЦИИ ОТ МОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА

изпълнени над 40 броя покривни мачти

Клиент

„БУЛСАТКОМ” ЕАД

Дата

2014г. – 2015г.

Местонахождение

Добрич, Варна, Шумен, Русе, Силистра, Търговище, Разград

Области Добрич, Варна, Шумен, Русе, Силистра, Търговище, Разград

Вид на проекта

Строителен надзор

Други проекти