ЕКО-ХИЖА „КЕДЪР”

Двуетажна сграда с РЗП = 296.20 м2 от дървени сглобяеми елементи с монолитни фундаменти и надземна плоча. Извършена е оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражнен е строителен надзор на първата в България „Кедрова къща” - продукт на Lindal Cedar Homes, САЩ. Съставен е технически паспорт на сградата. Съгласно действащата към момента на въвеждане в експлоатация законодателна рамка е съставен енергиен паспорт.

Клиент

„Сий Лейкс Естейт” АД

Дата

въведен в експлоатация 2008г.

Местонахождение

с. Дуранкулак

Община Шабла

Вид на проекта

Строителен надзор, Енергийна ефективност