ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ АД

Извършени прединвестиционни проучвания за основното и конкретно предназначение на имотите. Организирано изработването на изискуемите по ЗУТ и 3033 проекти и процедира одобряването им от Община Каварна. Изпълнена процедурата по промяна на предназначението на земята.

Клиент

ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РИЗОРТ АД

Дата

2006г.

Местонахождение

с. Топола

Община Каварна

Вид на проекта

Консултантска дейност в ИП

Други проекти