ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА РУСЕ

Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради на образователната структура на общината – училища, детски градини и читалища; сгради с културно предназначение - Пантеон на възрожденците, Библиотека „Любен Каравелов”, Художествена галерия, Русенска Филхармония; здравни и болнични заведения и други в гр. Русе и Русенска област.

Клиент

Община Русе

Дата

2009г. – 2018г.

Местонахождение

Русе

Община Русе

Вид на проекта

Енергийна ефективност