ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА БУРГАС

Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите над 30 целодневни детски градини, училища и читалища в гр. Бургас и Община Бургас

Клиент

Община Бургас

Дата

2009г. – 2018г.

Местонахождение

Бургас

Община Бургас

Вид на проекта

Енергийна ефективност