ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация гр. Добрич: Общинска администрация, Художествена галерия, Общински младежки център, СОУ Св. Климент Охридски, СОУ Св.Св. Кирил и Методий, СОУ Димитър Талев, СОУ П.Р. Славейков, СОУ Г. С. Раковски, Медицински колеж, Диагностично консултативен център ІІ, Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич ЕООД, Държавен куклен театър Дора Габе гр. Генерал Тошево: РУ Гранична полиция, Дирекция Социално подпомагане

Клиент

Общински и обществени организации

Дата

2013г. - 2018г.

Местонахождение

Добрич

Област Добрич

Вид на проекта

Енергийна ефективност