ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - в качеството си на водещ партньор в сдружения по ЗЗД

Обществена поръчка на АУЕР за задължително обследване за енергийна ефективност на сгради държавна и общинска собственост на територията на цялата страна с обща разгърната застроена площ над 1 600 00 кв.м., изпълнена в партньорство с други фирми, сертифицирани за дейността.

Клиент

АУЕР

Дата

2006г. - 2009г.

Местонахождение

цялата страна

Вид на проекта

Енергийна ефективност