„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”

Извършване на обследване за енергийна ефективност, предписване на енергоспестяващи мерки за постигане на минимум клас „С” на енергопотребление и съставяне на сертификат за актуалното състояние на енергопотребление жилищни блокове в гр. Добрич – жк Дружба бл. 15, жк Дружба бл. 39, бул. Русия № 49, ул. Марин Дринов № 1 вх. Б, ул. Кубадин 1 ул. Дунав бл. 20; гр. Варна - жк Възраждане бл. 40, жк Възраждане бл. 59, жк Младост бл. 146, ул. Свобода 18, ул. Балкапан 2-4, ул. Мур 17, жк Вл. Варненчик бл. 27, жк Вл. Варненчик бл. 307 вх. 1-2. гр. Плевен - ул. „Генерал Владимир Вазов” № 10; гр. Генерал Тошево - ул. Станьо Милев, жк Александър Димитров, бл. 1.

Клиент

Сдружения на собствениците

Дата

2015г. – 2016г.

Местонахождение

гр. Добрич гр. Плевен гр. Генерал Тошево

област Добрич, област Плевен

Вид на проекта

Енергийна ефективност