Строителен надзор

 • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти
 • Надзор по време на строителството
 • Паспортизация на сгради и съоръжения

Енергийна ефективност

 • Обследване за ЕЕ на сгради и промишлени системи
 • Сертифициране за ЕЕ
 • Оценка на инвестиционни проекти за част ЕЕ

Инвестиционен процес

 • Процедиране на устройствени планове
 • Промяна предназначението на земи
 • Извършване на юридически и административно-процедурни консултации по време на инвестиционния процес
За нас

В „Билдконтрол” ЕООД е разработена и внедрена система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015 за дейностите :

 • Строителен надзор, Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по ЗУТ и ЗЕЕ, Паспортизация на строежи
 • Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи
Строителен контрол:

526

Осъществени проекта
Енергийна ефективност:

598

Осъществени проекта
Консултантска дейност в ИП:

68

Осъществени проекта

Свържете се с нас

Контакти

Балгодарим Ви за изпратеното съобщение!
Съжаляваме, грешка при изпращане на съобщение! Опитайте отново.
Офис Добрич

п."Свобода" № 5, ет. 12
9300 гр. Добрич
телефон/факс 058 603 198
моб.телефон 0885 320 550

Офис Русе

ул. „Николаевска“ № 2
7000 гр. Русе
тел/факс 082 834 273
моб.телефон 0888 367 864

Намерете ни в интернет
Добавете контакта ни